Prace naukowe


• Rosenkiewicz K., – Obszary funkcjonalne jako nowa kategoria polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
    - Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 2012
• Rosenkiewicz K. – Miejsce wartości dobra wspólnego w polskim planowaniu przestrzennym. Zeszyty Naukowe. Studia Doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
• Rosenkiewicz K., – Urbaniści w polskich miastach, czyli między owcami a wilkami. Publikacja kongresowa IV Kongresu Urbanistyki Polskiej, TUP (oczekuje na publikację)
• Rosenkiewicz K., – Miasto jako miejsce – wyzwanie dla planowania przestrzennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Architektura i Urbanistyka (oczekuje na publikację)
• Rosenkiewicz K., – Czy będziemy mieszkać w Lublinie? [W:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Żuk K., Sagan M. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin (oczekuje na publikację)
• Cykl wykładów: Dobro wspólne w gospodarce przestrzennej
• Zbiór tekstów: http://confashion.academia.edu/KrzysztofRosenkiewicz