Oferta dla samorządów

Oferta dla samorządów


    - strategie rozwoju lokalnego, np. gminy, powiatu, lub ich części składowe:
         * diagnozy,
         * analizy SWOT,
         * drzewa problemów,
         * misje,
         * wizje,
         * propozycje celów i działań,
    - plany rozwoju lokalnego,
    - konsultacje społeczne,
    - współpraca w sporządzaniu:
         * planów zagospodarowania
         * studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
    - strategie obszarów funkcjonalnych
    - strategie tematyczne (temat w zależności od potrzeb)


Chcesz sprawdzić nasze dokonania, zrealizowane projekty i doświadczenie zawodowe?