Oferta dla pozostałych instytucji publicznych

Oferta dla pozostałych instytucji publicznych


    - strategie rozwoju lub ich części składowe:
         * diagnozy,
         * analizy SWOT,
         * drzewa problemów,
         * misje,
         * wizje,
         * propozycje celów i działań,
    - strategie promocyjne,
    - scenariusze kampanii,
    - konsultacje społeczne,
    - debaty deliberacyjne,
    - debaty oksfordzkie


Chcesz sprawdzić nasze dokonania, zrealizowane projekty i doświadczenie zawodowe?