Nasze zasady

„Co dwie głowy to synergia”

Istotą naszej pracy jest współpraca, pewna wspólnota myśli i poglądów. Projektujemy dla ludzi, nie dla wskaźników. Te się pojawiają w konsekwencji rzetelnej pracy.

 

„Drzewo bez korzeni będzie się przewracać” (bł. Ks. J. Popiełuszko)

Planując rozwój, zwracamy uwagę na tożsamość, dziedzictwo, unikalną cenność podmiotu, obszaru czy organizacji.

 

 

„Myślimy globalnie, planujemy lokalnie”

Krzewimy rozwój endogeniczny (oparty na unikalnych zasobach własnych) – do tego dostosowujemy propozycje wsparcia zewnętrznego – każdy (obszar) ma przyszłość, każdy może się rozwijać.

 

 

E lastyczność, dostępność ale i przyzwoitość – „słowo ma wartość”
K onsekwencja w realizacji
R ealizm w ich ujmowaniu
O dwaga w kreowaniu wizji
S tyl pracy ugruntowany
.PL jesteśmy z Poznania, ale poruszamy się po całej Polsce i nie tylko

 

 

Jesteśmy tylko / aż ludźmi i ludzkie projektowanie nie jest nam obce.
Krzysztof Rosenkiewicz – właściciel firmy