Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe


Właściciela:
Krzysztof Rosenkiewicz (ur. 1978)

•   mgr gospodarki przestrzennej (UAM Poznań, studia zintegrowane z socjologią),
•   niemal 10 lat doświadczenia w administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli
     w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim;
     branże: rewitalizacja, architektura i urbanistyka, infrastruktura, gospodarka komunalna;
•   doktorant UAM w zakresie gospodarki przestrzennej
     temat: „Kulturowe uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego”;
     przewidywany termin obrony: rok akademicki 2014/2015,
•   wykładowca akademicki, prowadzone zajęcia:
     *   demografia,
     *   laboratoria magisterskie,
     *   geografia
     *   ludności i osadnictwa,
     *   dobro wspólne w gospodarce przestrzennej,
•   znajomość języków
     *   angielski – biegle w mowie i piśmie – certyfikat FCE 2002,
     *   rosyjski – znajomość dobra
     *   niemiecki – znajomość wystarczająca do komunikacji,
•   doświadczenie w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z dziedziny geografii.Chcesz sprawdzić nasze dokonania, zrealizowane projekty i doświadczenie zawodowe?